Graviditet

graviditet Når du har konstateret at du er gravid bedes du booke både en tid hos lægen i uge 5-8 (tid-samme-dag) og derefter en tid hos klinikassistenten til det der hedder “1. graviditetsundersøgelse” i uge 9-10

GRAVIDITET – et par nyttige informationer

Se i øvrigt dette link fra Sundhedsstyrelsen omkring graviditet og fosterdiagnostik (er på flere sprog)

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2017/~/media/DF9E4D6167154966800B7ACC8B7F2B59.ashx